Engelsk

Her finder i årsplanen for 10.c i engelsk.

Der arbejdes i Google classroom

5 temaer i mundtlig engelsk Crime – At Risk – US History and Culture – Traveling and Tourism , GB

skriftlig engelsk Engelsk grammatik 2011 2012 Udskoling (1)

 

Opgavesæt engelsk sprog og sprogbrug FS10 2012 maj

stilen afleveres på www484kqm5y@g2650.dk  docs deles  senest d. 27/9

 

Skrive en artikel om temaet crime  afslutte med at fremlægge

klik på  Crime

http://udskoling.gekko-engelsk.dk/landing_page.php Gekko

 

Mundtligt engelsk Eksamen

Den mundtlige prøve er forskellig fra 9. klasse  

Temaer 4 – 5 temaer

Tema  1.   Crime  tema 2. US History and Culture  3. Traveling and Tourism  4. Social media and network. 5.

Youth love and identity,

Som læses i kompendier =  pensum   55 normal sider + film

Pensum bruges som inspiration til udarbejdelse af outline.

Hvert tema afsluttes med et mundtligt oplæg  på min 7- 10 min. som tager udgangspunkt i de kilder der er på outlinen, samt det lide show som er en del af din fremlæggelse.

Selve prøven

Du trækker et tema sammen med din makker på store trækkedag  16- 26 april, som er før den skriftligeksamen.

Arbejdsproces med outline og fremlæggelse Engelsk-Com10-intro-til-engelsk-17-181

Extreme sport oral exam 2013

Husk at din præsentation skal vare mellem 7 og 9 ( 10 ) minutter og der derefter en en diskussion om hoved emnet. Dit oplæg skal tage udgangspunkt i outline og dine kilder. Udover outlinen må du medbringe illustrationer ( billeder , grafer , men ikke læsestof )  samt et slide show

Den samlede prøvetid er 20 min

Extreme sport oral exam 2013

 

 

Skriftlig engelsk :

Skriftlig engelsk :

Skriftlig engelsk  træner vi med Gekko.dk , hvor der grammatik og skriftlig opgaver der er det samme som til skriftlige eksamen.

Husk at stilen skal indeholde 500- 600 ord  den skal afleveres på mail 484kqm5y@g2650.dk Kurt Nielsen.

Skriftlig engelsk  3 timers prøve , der skrives på Chromebook  med ordbøger, ordbogen.com

” Engelsk stil ”

  • FS 10 prøver   der er en grammatik del  og en skriftlig tema opgave
  • Grammatik  tæller  1/3  karakter  Tema opgave  500- 600  ord  tæller  2/3 karakter
  • Mind map = vigtigt redskab i en skriftlig opgave ( brain storm )
  • Ordbogen.com er tilgængelig på din chromebook ( unilog-in )
  • Grammatik opslags hæfte kan medbringes