Tysk

August 2015

Hermed følger årsplanen for tysk 2015/16.

Der tages forbehold for ændringer.

Årsplanen er meget åben for hvilke arbejdsmetoder vi benytter os af, da det kan være forskelligt hvordan eleverne lærer bedst.

Tysk Årsplan

Vi inddeler året i fem perioder – med hvert sit tema: Reisen / Sport und kultur / Jungsein / Freundschaft und Liebe / Zukunft

I hver periode:

– der læses tekster til temaet

– der skrives mindst en stil,

– der laves en disposition for et mundtligt oplæg om emnet – efter elevens eget valg

– der arbejdes med kommunikation på tysk,

– der arbejdes med kendskab til tysktalende lande (samfund, historie, geografi, kultur osv.)

– vi ser en film til temaet,

– vi træner eksamensopgaver i sprog og sprogbrug = grammatik

Der er terminsprøve lige efter efterårsferie – også i skriftlig tysk

Der er eksamen i skriftlig og mundtlig tysk.

Årsplanen opfylder ministeriets krav som beskrevet i faghæftet for tysk.